تبلیغات
عاشقانه رند .منطقه آزاد ماکو MAKU_FREE ZONE - یادم باشد........یادمان هم باشد

عاشقانه رند .منطقه آزاد ماکو MAKU_FREE ZONE

من آن گلبرگ مغرورم که می میرم زبی آبی..ولی بامنت وخواری پی شبنم نمی گردم

یادم باشد........یادمان هم باشد

                                   یادم باشدکه زیبایی های کوچک را دوست بدارم...

                                   حتی اگردرمیان زشتی های بزرگ باشند.

      

                                یادم باشدکه دیگران رادوست بدارم....

                               آن گونه که هستند.نه آن گونه که میخواهم باشند...

                               یادم باشدکه هرگز خودرا از دریچه نگاه دیگران ننگرم.

                               که من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم هیچ شخصی

                              نمی تواند مراباخود آشتی دهد...

                              یادم باشد که خودم باخودم مهربان باشم...

                             چراکه شخصی که باخود مهربان نیست نمی تواند با

                             دیگران مهربان باشد.............[ یکشنبه 12 آبان 1392 ] [ ساعت 21 و 41 دقیقه و 15 ثانیه ] [ جواد احمدی رند ]

[ نظردهید() ]