تبلیغات
عاشقانه رند .منطقه آزاد ماکو MAKU_FREE ZONE - درگذشت جمعی ازهم میهنان عزیزراتسلیت می گوییم.

عاشقانه رند .منطقه آزاد ماکو MAKU_FREE ZONE

من آن گلبرگ مغرورم که می میرم زبی آبی..ولی بامنت وخواری پی شبنم نمی گردم

درگذشت جمعی ازهم میهنان عزیزراتسلیت می گوییم.

                       چوعضوی بدرد آوردروزگار   دگرعضوهارانماندقرار

.....شرکت عقاب...رانندگان.....عدم نظارت کافی...نبودسیستم های هوشمنددرجاده ها...ولاستیکهای چینی
دست در دست هم داده وبازجان انسانهای بیگناه راگرفت......

                   

[ چهارشنبه 20 شهریور 1392 ] [ ساعت 22 و 00 دقیقه و 50 ثانیه ] [ جواد احمدی رند ]

[ نظردهید() ]