تبلیغات
عاشقانه رند .منطقه آزاد ماکو MAKU_FREE ZONE - سه کوهنوردایرانی

عاشقانه رند .منطقه آزاد ماکو MAKU_FREE ZONE

من آن گلبرگ مغرورم که می میرم زبی آبی..ولی بامنت وخواری پی شبنم نمی گردم

سه کوهنوردایرانی

شاهین ها دربلندترین نقطه قله ها مسکن میگزینند  ودراوج آسمانهابه پرواز درمی آیند...                     

           گرامی باد یاد کوهنورد مشکینی و نقده

              

                

[ پنجشنبه 3 مرداد 1392 ] [ ساعت 09 و 48 دقیقه و 15 ثانیه ] [ جواد احمدی رند ]

[ نظردهید() ]