تبلیغات
عاشقانه رند .منطقه آزاد ماکو MAKU_FREE ZONE - میلاد علی ابرمرد تاریخ.اسوه وحدت مسلمین.مبارک باد

عاشقانه رند .منطقه آزاد ماکو MAKU_FREE ZONE

من آن گلبرگ مغرورم که می میرم زبی آبی..ولی بامنت وخواری پی شبنم نمی گردم

میلاد علی ابرمرد تاریخ.اسوه وحدت مسلمین.مبارک باد

       

علی دردش بزرگ بود...آنقدر بزرگ که شبهاتنها به نخلستان میرفت و از شدت درد برچاه فریادمی کشید..

درد علی حکومت نبود ...چون علی دنیا را سه طلاقه کرده بود...

درد علی تنهاییش نبود چرا که خود علی یک دنیا بود..دردعلی یارانش هم نبودند که مالک مسموم...ابوذر در ربذه تبعید و شهید....

علی تحملش بیشتر ازاینهابود...دردعلی شکافتن فرقش هم نبود چراکه خودش فرمود بخدای کعبه سوگند که رستگارشدم.....

دردسنگین علی دردمسلمین بودکه هنوز هم گریبانگیرشان است....

میلادبزرگ مردتاریخ برهمه آزادگان مبارک باد..[ سه شنبه 23 اردیبهشت 1393 ] [ ساعت 07 و 00 دقیقه و 00 ثانیه ] [ جواد احمدی رند ]

[ نظردهید() ]