تبلیغات
عاشقانه رند .منطقه آزاد ماکو MAKU_FREE ZONE - خرمشهر را خدا آزاد کرد....

عاشقانه رند .منطقه آزاد ماکو MAKU_FREE ZONE

من آن گلبرگ مغرورم که می میرم زبی آبی..ولی بامنت وخواری پی شبنم نمی گردم

خرمشهر را خدا آزاد کرد....

  انا فتحنا لک فتحا مبینا

ازخوان خون گذشتند صبح ظفر سواران...پیغام فتح دادندآنسوی جبهه یاران

          

سوم خرداد 1361...رزمندگان اسلام مدتی است عملیات غرورآفرینی را آغاز کرده اند..

.رادیو با مارش حماسی لحظه لحظه گزارش میدهد..همه گوش به رادیو دارند..امادر دل

بااحساس غرور از پیشروی ها یک غم بزرگی هم هست..آنجا دشمن تا دندان مسلح است

سنگرهایی برای خود ساخته که در مقابل حملات هوایی مقاومند چه برسد به سلاحهایی که نوجوانان بسیجی دردست دارند

....این پیروزیها با ایمان و خون عزیزان مان بدست می آیندوبا یاری خدا...درسالن هنرستان با دوستان گوش به بلندگو

هستیم... امتحانات خرداد شروع شده اندکتاب در دست .اما دل جای دیگری است .

سال اول هنرستان..من..صفر زاده ...عسگر....به حماسه سازان

غبطه میخورم..انگشتانم را فشار می دهم تا ببینم ایامی توانند ماشه سلاحی را بچکانند؟به دل مراجعه می کنم

تا ببینم شهامت بستن نارنجک به کمر را دارد؟یا جرات انداختن پلاک برگردن؟سعی میکنم خودرا بزرگ نشان دهم

اما می بینم نه دل رفتن روی مین رادارم نه خاکستر و قطعه قطعه شدن بعد اصابت کاتیوشارا چون یوسف شمس..یاشمش اله طاهری همرزمان جهادگرم درشلمچه....

اما میبینم آنجاآنهاهمه رایکجا باایمان بخدا دارند..بخود دلداری میدهم باشد سال بعد...و شایدمهر..توجه کنید ..توجه کنید گوینده رادیو

مرا بخود می آورد...خرمشهر شهرخون آزاد شد....خونین شهر آزاد شد...الله اکبر..الله اکبر..کتاب را روی تخت می اندازم و با بقیه راهی میشوم برای شرکت

درجشن پیروزی.... گرامی وجاودان باد یاد شهیدان خصوصاشهدای آزادسازی خرمشهرهمراه بارزمندگان.ایثارگران وآزادگان.[ جمعه 3 خرداد 1392 ] [ ساعت 19 و 23 دقیقه و 07 ثانیه ] [ جواد احمدی رند ]

[ نظردهید() ]