تبلیغات
عاشقانه رند .منطقه آزاد ماکو MAKU_FREE ZONE - دلم گرفت برای...

عاشقانه رند .منطقه آزاد ماکو MAKU_FREE ZONE

من آن گلبرگ مغرورم که می میرم زبی آبی..ولی بامنت وخواری پی شبنم نمی گردم

دلم گرفت برای...

دلم گرفت

برای زایرین خوزستان که سوختن وصدایشان نیامد.

برای مسافران قطار...که فریادشان در میان سوت واگنها بجایی نرسید.

نه اتش نشانی بود...نه ریز علی خواجوی

برای اتش نشانهاااا

که سوختند.

هم از جنس خودمان بودند.هم رنج روزگار برپیشانیشان..

وهم بیشترشان همزبانمان..

سوختند تا برج سازها راحت کارشان را بکنند.

برای مسافران جاده هااا

که یا پیچ وخم جاده ها یتیمشان میکند

ویا ماشینهای بی دروپیکر..

دلم گرفت برای انانکه رفتندتاسرزمینمان بماند...وما بمانیم ...اما چه ماندن ونگه داشتنی.وچه امانتداری...

دلم گرفت برای کودکانی که روی پدرندیدند...

برای ملتم که دلسوزی ندارد...

برای عدالتی که قربانی شد..

ودلم گرفت نه برای خودم...

برای نسلی که سوخت..[ چهارشنبه 6 بهمن 1395 ] [ ساعت 21 و 49 دقیقه و 00 ثانیه ] [ جواد احمدی رند ]

[ نظرات() ]