تبلیغات
عاشقانه رند .منطقه آزاد ماکو MAKU_FREE ZONE - "نه محکم مردم غیور مرزدارمنطقه آزاد ماکو به مصوبه غیر کارشناسی الحاق به وزارت اقتصاد

عاشقانه رند .منطقه آزاد ماکو MAKU_FREE ZONE

من آن گلبرگ مغرورم که می میرم زبی آبی..ولی بامنت وخواری پی شبنم نمی گردم

"نه محکم مردم غیور مرزدارمنطقه آزاد ماکو به مصوبه غیر کارشناسی الحاق به وزارت اقتصاد

مردم ولایتمدار منطقه مرزی محروم ماکو .شوط.پلدشت.(چالدران ..که بامرزطولانی باترکیه نه حتی یک معبر
مرزی دارد ونه جزو منطقه آزاد حساب میشود)که سالهاست علیرغم وجود بزرگترین گمرک زمینی با
اروپا جز فقر ومحرومیت وزخم مرز نشینی.ورانت وسواستفاده اندک افراد... وهمچنین تحمل ترافیک تریلرو
متعاقب آن تصادفات سنگین جاده ای وموارد تاسف بار دیگر ازوجود گمرک ومرز طولانی با ترکیه ونخجوان هیچ
بهره ای نبرده اند. اینک صباحی بیش نبود که با استقرار سازمان منطقه آزاد رقه امیدی برای آبادانی و
اشتغال سیل جوانان ومرهمی برای زخمهای محرومیتهای دیرینشان روشن شده بود.اما.....

باتصویب لایحه الحاق مناطق آزاد به وزارت اقتصاد ودارایی که هیچ خاطره ای خوش از عملکرد چندین
سالیانه شان در خاطر مردم نیست دوباره این امیدشان به فردایی روشن در دلشان تبدیل به یاس و
ناامیدی گشت.
با امضای طوماری بیش از پنجاه متری آنهم در هوای سرد وسوزناک زمستانی اعتراض خود را به این طرح
ناشیانه وجنجالی اعلام داشته واز شورای محترم نگهبان تقاضای رد قاطع وسریع این مصوبه غیر کارشناسی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را دارند.

[ یکشنبه 26 دی 1395 ] [ ساعت 18 و 26 دقیقه و 00 ثانیه ] [ جواد احمدی رند ]

[ نظرات() ]