تبلیغات
عاشقانه رند .منطقه آزاد ماکو MAKU_FREE ZONE - تراختور آذربایجان ..تراختور1....پرسپولیس0

عاشقانه رند .منطقه آزاد ماکو MAKU_FREE ZONE

من آن گلبرگ مغرورم که می میرم زبی آبی..ولی بامنت وخواری پی شبنم نمی گردم

تراختور آذربایجان ..تراختور1....پرسپولیس0

تراختور باوردارم عظمتت را.

باوردارم عظمت دوستداران وهوادارانت را.

وخوب میدانم که در چه دلهایی هستی.

وعشق چه دلهایی هستی.دلهایی که تنهاگرمی بخششان تویی.

دلهای آن کودکان محروم روستایی که تنها دلشان باآوازه تو باز میشودوتنهابالبخند تو لبشان میخندد.

روشندلانی که شاید گوشه ای ازروشنی دلشان توهستی.......

ولی اما نمیدانم چرا هروقت که تو به اوج میرسی اختلافات شروع میشود.کینه ها زبان باز میکند.

دردها شروع میشود........................افسوس که کسی شرمنده عشق هوادارانت نمیشود.

اما هرچه پیش آیدخوش آید.چیزی از عشق مان کم نمیشود.

تراکتور پرسپولیس را شخم عمیق زد.

به یاد حماسه سازان ملبورن خصوصا بازیکنان آذربایجانی ازخطه سراب.اردبیل .مغان.تبریز..

برادرکوچک نفس استقلال راگرفت.گسترش میتوانست استقلال راچهارتایی هم بکند.  

 امروز و فردا چشم ودل همه آذربایجان به تراکتور وگسترش است.

استقلال 0.....گسترش فولاد0

 تقدیم به همه هواداران

 فرزندسبلان..ازدیارشهید سردار دودمان به خانه خود خوش آمدی.عزت وبزرگی تو در اینجاست.                                               

 karim ansarifard  

ذوب آهن2...تراکتور4  ویراژ تراکتور با دنده5 درزمین ذوب آهن.

گسترش فولاد1....سپاهان1  مصاف کل جهان با نصف جهان .... سپاهان به سختی از شکست فرار کرد.

سپاهان0......تراکتور1
 

گسترش فولاد2.....فجر0

 

          

اما خیال باطل که این هوادار .این ملت غیوروخونگرم تیمش را .تراکتورش را تنها بگذارد.

قهرمان واقعی کسی است که دردلها قهرمانی میکند.فرقی نمیکند صدرنشین باشدیا

باپنالتی وحاشیه درانتها باشد.تراختور تو همیشه قهرمانی و هوادارانت همانهایی هستند

که روزی بسیجیان بی ترمز لشگر عاشورا بودند........

تراکتور......ببری......ببازی....اول بشی ..

آخرباشی...ازعشق مان کم نمی شود.

...........................حاشیه ممنوع................................

فولاد مردان باغیرت شماهم دستتان مریزاد

جدال شیرین دو برادر........تراکتور....گسترش فولاد... 1......1

تراختور به قهرمانی باخت نه پرسپولیس.

ابتدا تحریک هوادار.تضعیف بازیکن ودرنهایت اخراج بازیکن موثرتیم....

تراختورباهوادارانت شور و قدرت نماییت آرزوست.

هفته اول لیگ پرسپولیس...تراکتور فولادگستر...استقلال

فرزند سبلان .کریم انصاری فرد عزیز:به خانه خودت خوش آمدی.عزت وکرامت تو اینجاست .

گذشت ازبزرگی است.فرصت دهیم کریمی غیرت تراختوری خودرانشان دهد.انسانهاهمیشه دریک
حالت نمی مانند.عوض میشوند.خوب یابد میشوند.مهم این است که بازگشت بخود.غیرت .تعصب
تراختوری واحترام متقابل به مردم آذربایجان راعملا نشان دهیم...هربازیکنی لباس تراختور
رابپوشدمورداحترام است .
علی کریمی:بایدمحبت هوادارن تراکتورراجبران کنم....
کیانی.آنقدردرتبریز ذوب شده ام که همه مراترک می شناسند.من لرم.یاشاسین غیرتلی لر
سپاه عاشورا با صدور بیانیه‌ای:
نایب قهرمانی تراکتور هدیه‌ای ارزشمند به مردم ولایتمدار آذربایجان است
سردارجعفری:درشورای شهر برای تراکتورکارمی کنم...

:تراکتور باهوادارنش زنده است...

تراختور تیم بزرگی است وتیمهای بزرگ حاشیه هاومشکلات بزرگی دارند...

                                                     

 
 تراختور تیم بزرگی است وتیمهای بزرگ حاشیه هاومشکلات بزرگی دارند.

  اماتراختورباهوادارنش بزرگ شده است وبزرگترهم خواهدشد.

  تااینجاهم تراختورباقدرت هوادارش آمده است ولی ازاین جا به

  بعدبازیکن شوت زن .سرزن بلندقدودفاع تیزهوش وبازیکن ذخیره

   کارآم و از همه مهمتر یک روانشناس خوب نیاز دارد.....مهم این است که به حاشیه نرفته

  وتراختورراتنها نگذاریم.[ چهارشنبه 6 شهریور 1392 ] [ ساعت 14 و 51 دقیقه و 34 ثانیه ] [ جواد احمدی رند ]

[ نظردهید() ]