تبلیغات
عاشقانه رند .منطقه آزاد ماکو MAKU_FREE ZONE - تقدیم به انسانهای پاک و بی ریا

عاشقانه رند .منطقه آزاد ماکو MAKU_FREE ZONE

من آن گلبرگ مغرورم که می میرم زبی آبی..ولی بامنت وخواری پی شبنم نمی گردم

تقدیم به انسانهای پاک و بی ریا

انسان هایی هستند که دیوار بلندت را می بینند ولی به دنبال همان یک آجرلق

میان دیوارت هستند که تو را فرو ریزند، تا تو را انکار کنند،تا از رویت رد بشوند.

مراقب باش...

دست روزگار هلت میدهد.ولی قرار نیست تو بیفتی.اگر بی تاب نباشی وخودت را

به آسمان گره زده باشی، اوج میگیری، به همین سادگی...

تو خوب باش.

حتی آدمهای اطرافت خوب نیستند...

تو خوب باش، حتی اگر همه از خوبی هایت سوء استفاده کردند...

تو خوب باش، حتی اگر جواب خوبی هایت را با بدی دادند...

تو خوب باش، همین خوبها هستند که زمین را برای زندگی زیبا می کنند.

زندگی رقص واژگان است،

یکی به جرم تفاوت تنهاست،

یکی به جرم تنهایی متفاوت،

تو خوب باش....
[ یکشنبه 27 مهر 1393 ] [ ساعت 00 و 55 دقیقه و 42 ثانیه ] [ جواد احمدی رند ]

[ نظردهید() ]