تبلیغات
عاشقانه رند .منطقه آزاد ماکو MAKU_FREE ZONE - ازکندوان تا بندر شرفخانه2

عاشقانه رند .منطقه آزاد ماکو MAKU_FREE ZONE

من آن گلبرگ مغرورم که می میرم زبی آبی..ولی بامنت وخواری پی شبنم نمی گردم

ازکندوان تا بندر شرفخانه2

             نگاه خسته مرد کندوانی ....به تغییر زندگی ازسنتی به مدرن امروزی؟

http://upcity.ir/images2/05659337029784076406.jpg

                  نمایی از خانه های سنگی در بلندی کوه (روستای کندوان)http://upcity.ir/images2/26893817278594719551.jpg

                        مزار مردان مردی که از میان محرومترین خانه هابرخاستند و رفتند

                                                  تا من و تو بمانیم؟؟؟http://upcity.ir/images2/38736222907001341893.jpg

                      پسر کندوان(ابوالفضل)برنردبان شکسته کوچه اش

http://upcity.ir/images2/31606470649389117079.jpg
                                             پریا دختر زیبای کندوان

http://upcity.ir/images2/18266387376421102227.jpg


مرد و زن زحمت کش کندوانی در خدمت گردشگران متجدد

http://upcity.ir/images2/42575847763833385987.jpg 

                  

حیله ور بر عکس کندوان روستایی در زیر خاک

http://upcity.ir/images2/56735742608348100005.jpg

                                                     کوچه های کندوانhttp://upcity.ir/images2/01283942209512768078.jpg

[ سه شنبه 16 اردیبهشت 1393 ] [ ساعت 22 و 51 دقیقه و 55 ثانیه ] [ جواد احمدی رند ]

[ نظردهید() ]