تبلیغات
عاشقانه رند .منطقه آزاد ماکو MAKU_FREE ZONE - صداقت.صمیمیت.صراحت...

عاشقانه رند .منطقه آزاد ماکو MAKU_FREE ZONE

من آن گلبرگ مغرورم که می میرم زبی آبی..ولی بامنت وخواری پی شبنم نمی گردم

صداقت.صمیمیت.صراحت...

 برای موفقیت وبزرگ شدن در حوزه کاری ومسئولیت ،تکبر انسان رابزرگ ومقتدر نمی کند.

بلکه سخت زمینت میزند.کافیست سه خصلت صادقانه داشته باشی تا بزرگ ومقتدر باشی.

                               وسالهادر دلها هم بزرگی کنی:

                                صداقت...صراحت..صمیمیت..

      اگر بتوانی رفتار بزرگ منشانه را هم به این سه تا اضافه کنی.[ جمعه 27 دی 1392 ] [ ساعت 23 و 37 دقیقه و 55 ثانیه ] [ جواد احمدی رند ]

[ نظردهید() ]