تبلیغات
عاشقانه رند .منطقه آزاد ماکو MAKU_FREE ZONE - به یاد ......دیگرکسی مثل تونیست.

عاشقانه رند .منطقه آزاد ماکو MAKU_FREE ZONE

من آن گلبرگ مغرورم که می میرم زبی آبی..ولی بامنت وخواری پی شبنم نمی گردم

به یاد ......دیگرکسی مثل تونیست.

                          ...جان آسوده بخواب...

                 دیگر وجودت برایمان سنگینی نمیکند....

       دیگرنگران خوبیهایت نیستیم که مبادا بدی های ماآشکارشود..

           دیگردر راه مانده ای نیست که تو به یاریش بشتابی.

          حتی کسی تنها نیست ...تاتو خود را برادرش نامی...

                      همه مشغول دنیای خود ساخته خود...

     دیگرحتی پژواک آن صدایت ...

       یخیلیبدی عباسیم ......اوجابوی سرداریم .....

                         یارالی قارداشیم...

                     .... درکوه نمی پیچد.

         هرچند هنوز آن پژواک فریاد..یاحسین ..ات هنوز هست...

دیگر هیچ صدایی سوزناکتر از صدای مداحی تو در محرم بگوش نمیرسد...

          دیگر کسی نیست یا از دلش نمی آید که به یاد تو

           ..گل حسینیم گئدیرسن قسمت ائدخ دردیمیزی..

         ..تشنه لب لرسنین اولسون دل سوزان باجی نین..

    را زمزمه کند..

                                       آری...اری دیگر کسی مثل تو نیست.....

                                      آری... هیچ کس مثل تو نیست.[ شنبه 10 آبان 1393 ] [ ساعت 20 و 46 دقیقه و 37 ثانیه ] [ جواد احمدی رند ]

[ نظردهید() ]