تبلیغات
عاشقانه رند .منطقه آزاد ماکو MAKU_FREE ZONE

عاشقانه رند .منطقه آزاد ماکو MAKU_FREE ZONE

من آن گلبرگ مغرورم که می میرم زبی آبی..ولی بامنت وخواری پی شبنم نمی گردم

"نه محکم مردم غیور مرزدارمنطقه آزاد ماکو به مصوبه غیر کارشناسی الحاق به وزارت اقتصاد

مردم ولایتمدار منطقه مرزی محروم ماکو .شوط.پلدشت.(چالدران ..که بامرزطولانی باترکیه نه حتی یک معبر
مرزی دارد ونه جزو منطقه آزاد حساب میشود)که سالهاست علیرغم وجود بزرگترین گمرک زمینی با
اروپا جز فقر ومحرومیت وزخم مرز نشینی.ورانت وسواستفاده اندک افراد... وهمچنین تحمل ترافیک تریلرو
متعاقب آن تصادفات سنگین جاده ای وموارد تاسف بار دیگر ازوجود گمرک ومرز طولانی با ترکیه ونخجوان هیچ
بهره ای نبرده اند. اینک صباحی بیش نبود که با استقرار سازمان منطقه آزاد رقه امیدی برای آبادانی و
اشتغال سیل جوانان ومرهمی برای زخمهای محرومیتهای دیرینشان روشن شده بود.اما.....

باتصویب لایحه الحاق مناطق آزاد به وزارت اقتصاد ودارایی که هیچ خاطره ای خوش از عملکرد چندین
سالیانه شان در خاطر مردم نیست دوباره این امیدشان به فردایی روشن در دلشان تبدیل به یاس و
ناامیدی گشت.
با امضای طوماری بیش از پنجاه متری آنهم در هوای سرد وسوزناک زمستانی اعتراض خود را به این طرح
ناشیانه وجنجالی اعلام داشته واز شورای محترم نگهبان تقاضای رد قاطع وسریع این مصوبه غیر کارشناسی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را دارند.

[ یکشنبه 26 دی 1395 ] [ ساعت 18 و 26 دقیقه و 00 ثانیه ] [ جواد احمدی رند ]

[ نظرات() ]

پروفسورخدادوست...یک انسان به تمام معنا کامل

انّاللّه و انّا الیه راجعون

بزرگ مرد و دانشمند چشم پزشكی ایران و جهان دیده فروبست.

افتخار ایران زمین و جاودان یاد ، پروفسور علی اصغر خدادوست به رحمت ایزدی پیوست.

فقدان این دانشمند بزرگ را به جامعه خدوم پزشكی و خانواده آن استاد فرزانه ، تسلیت گفته ، امیدواریم روح ایشان در جوار رحمت حق تعالی به آرامش ابدی برسد.

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️[ شنبه 19 اسفند 1396 ] [ ساعت 11 و 04 دقیقه و 00 ثانیه ] [ جواد احمدی رند ]

[ نظرات() ]

برای بخشدار آقایی

بــــخــــشــــدار.. آقــــایــــیــ..
دولــــتــــمــــردےڪــه ســــالــــهاے 60 روزهها بــــســــاط بــــخــــشــــدارے را ڪــنــــارجــــاده خــــاڪــے بــــاز مــــیــــڪــرد وبــــه رتــــق وفــــتــــق امــــور مــــردم مــــے ــپــــرداخــــت وشــــبــــها ســــلــــاح بــــدســــت همــــراه بــــا رزمــــنــــدگــــان جــــانــــانــــه در پــــے امــــنــــیــــت مــــردم وبــــســــتــــن گــــلــــو گــــاه امــــنــــیــــتــــے شــــمــــال غــــرب ارومــــیــــه یــــود.
دولــــتــــمــــردیــــڪــهبــــا داشــــتــــن فــــاصــــلــــه 35ڪــیــــلــــومــــتــــرے بــــا ارومــــیــــه هفــــتــــه ها بــــه خــــاطــــرحــــســــاســــیــــت مــــنــــطــــقــــه بــه  خــــانــــه اش ســــر نــــمــــیــــزد و بــــهتــــریــــن تــــعــــامــــل را بــــا مــــردم در مــــنــــطــــقــــه دشــــتــــ.ســــیــــلــــوانــا.مــــرگــــوروتــــرگــــورداشــــتــــ.
همــ بــخــــشــــدار بــــود...همــــدر همــــه عــــمــــلــــیــــاتــــها یــــڪ چــــریــــڪــ.
بــــعــــدهادر مــــنــــطــــقــــه آلـــڪــان در عــــیــــن خــــدمــــت در اثــــر حــــادثــــه اے قــــطــــع نــــخــــاع شــــد...ودورانــازمــــون  صــــبــــر وبــــردبــــادے وے اغــــاز شــــد.وچه نــــیــــڪــو امــــتــــحــــان پــــس داد.
اوبــــازمــــانــــده  اســــمــــانــــیــــهایــــے بــــود ڪــه در همــــان ســــالــــهادرمــنــطــقــه مــظــلــومــانــه  بــــه شــــهادت رســــیــــدنــــد.
وامــــروزدراســــتــــانــــه هفــــتــــه دولــــتــــ..این دولــــتــــمــــرد واقــــعــــے بــــه یــــاران آســــمــــانــــیــــش پــــیــــوســــتــــ.
روحــــشــــانــــشــــادیــــادشــــان گــــرامــــے.

[ یکشنبه 5 شهریور 1396 ] [ ساعت 01 و 03 دقیقه و 12 ثانیه ] [ جواد احمدی رند ]

[ نظرات() ]

به بهانه روز معلم..یادی از دو معلم....دوکبوترخونین بال...

مسلم سنن نه یازیم... دیروزبر مزارت بعد ازسالهانوشته ای بود:سخنان دلنشینت هماره چراغ پرفروغیست برای راه تاریک زندگیم...

ذکرخیرتان درخیر عاشقان فراموش مباد. معلم عزیزم روزت مبارک...معلمان ودانش آموزان راهنمایی هیات امنایی امیرکبیر ماکو.

صمیمانه ازکار ارزشمندتان سپاسگزاریم.

شهید خیام اصغر مومنی...زنده یاد مسلم احمدی رندی .................

متاسفانه ادامه مطلب حذف شده است[ سه شنبه 12 اردیبهشت 1396 ] [ ساعت 15 و 00 دقیقه و 00 ثانیه ] [ جواد احمدی رند ]

[ نظرات() ]

روز معلم گرامی باد

☘معلم☘

معلم یارانیب الله نوروندان.

سعادت یولونون گونشی دور او.

جهالت سیلینر اونون الینن.

انسانلیق یولونون سببی دور او.

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘

معلم دونیانین دامار قانیدی.

انسانلار اوقاننان گزیر دولانیر.

دایانماز هئچ وعده گزر هرزامان.

بشرین دیریلیک سببی دور او.

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘

معلم دیدیگون گونشه تایدی.

بیلمگی روحونا اضافه پایدی.

سوزلری حکمتدی نعمته تایدی.

روحلارین پارلاماق سببی دور او.

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘

معلم باغلیب عهدی ذریده.

کمالا چاتیبدی ذکر حمدیده.

خالق تانیتدیریب شهدی قندیده.

کمالات یولونون سببی دور او.

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘

معلم واردکی شم تکین یانار.

اشارات ملکونون آناسیدور او.

اشاره ایله سون سوزدن سوز قانار.

خلقت هدفینین معناسیدور او.[ سه شنبه 12 اردیبهشت 1396 ] [ ساعت 14 و 12 دقیقه و 00 ثانیه ] [ جواد احمدی رند ]

[ نظرات() ]

معلم ..آموزگار...سرباز صفر آموزش وپرورش ..باهمه رنجهایت روزت مبارک[ دوشنبه 11 اردیبهشت 1396 ] [ ساعت 21 و 22 دقیقه و 00 ثانیه ] [ جواد احمدی رند ]

[ نظرات() ]

عظمت عشق و وفاداری را در چشمان این پیرزن ببینید...

                                                                                                                         

عظمت عشق و وفاداری رادر چشمان این پیرزن وسطی ببینید.در سالهای 1924نامزدیکی از فرماندهان پیشه وری شد.هنوز14سال بیشترنداشت.شش ماه نگذشته بودکه در اثر حمله سنگین نیروهای پایتخت.پیشه وری شکست خورد وخیلیهاکشته یا ..

اعدام ویا به آنسوی ارس رفتند

نامزداین دختر زیبا هم به انسوی ارس رفت.وماههااز وی خبری نشد.

بعد یکسال بیخبری اینبار این دختر بود که علیرغم مخالفت خانواده اش تنهایی به ارس زد..سه سال در انسوی مرز.آذربایجان کنونی.تنها وغریب.آ دنبال نامزدش گشت...واخر نامزدش را پیدا کرد.

همانجا جشن گرفتند وزندگی جدیدشان را شروع کردند...حالها سالها از این داستان واقعی گذشته است..حمایل خانم چند دختر وپسر دارد...سه دختر..یک سه پسر...اما نامزدش که زمانی از فرماندهان حکومت دمکرات آذربایجان بود..سالهاست برحمت خدا رفته است.

وهمیشه حمایل خانم در جمع فرزندان و نوه ها ونتیجه ها داستان عشق خود را تعریف میکند.امااخرقصه که به فوت عشقش که میرسد..همه اشکهای چشمانش را میبینند...

تهیه و تنظیم.

جواد احمدی رند.[ شنبه 5 فروردین 1396 ] [ ساعت 16 و 57 دقیقه و 00 ثانیه ] [ جواد احمدی رند ]

[ نظرات() ]

سالروز فاجعه ضد بشری خوجالو و قره باغ آذربایجان برهمه آزادگان تسلیت باد

فاجعه کشتار کودکان و زنان و مردان بی دفاع مسلمان شیعه ...اما شیعه مظلوم وبی دفاع..که

نه خیلی علمای شیعه .....

نه دوربینها ثبتش کردند و نه چون فاجعه حلبچه .صبرا وشتیلا...درتقویمها نگاشتندو هنرمدان بر تارشان زدند..

و نه بازماندگان بر غیرتشان خورد و نه کودکان آنروز ،امروز که جوانی

برومند شدند یاد خاکشان کردند...ونه قیام "مبارز " آن جوان غیرتمند..بیدارشان کرد

و نه دولتمردانشان دلشان به درد آمد.

ونه دل کسی با نگاه به خانه های سوخته آنسوی ارس

که خیلی ها هر روز در عبور ازکمر بندی بیله سوار به نخجوان

نظاره گرشان هستند .....................................
[ جمعه 6 اسفند 1395 ] [ ساعت 00 و 17 دقیقه و 00 ثانیه ] [ جواد احمدی رند ]

[ نظرات() ]

دلم گرفت برای...

دلم گرفت

برای زایرین خوزستان که سوختن وصدایشان نیامد.

برای مسافران قطار...که فریادشان در میان سوت واگنها بجایی نرسید.

نه اتش نشانی بود...نه ریز علی خواجوی

برای اتش نشانهاااا

که سوختند.

هم از جنس خودمان بودند.هم رنج روزگار برپیشانیشان..

وهم بیشترشان همزبانمان..

سوختند تا برج سازها راحت کارشان را بکنند.

برای مسافران جاده هااا

که یا پیچ وخم جاده ها یتیمشان میکند

ویا ماشینهای بی دروپیکر..

دلم گرفت برای انانکه رفتندتاسرزمینمان بماند...وما بمانیم ...اما چه ماندن ونگه داشتنی.وچه امانتداری...

دلم گرفت برای کودکانی که روی پدرندیدند...

برای ملتم که دلسوزی ندارد...

برای عدالتی که قربانی شد..

ودلم گرفت نه برای خودم...

برای نسلی که سوخت..[ چهارشنبه 6 بهمن 1395 ] [ ساعت 21 و 49 دقیقه و 00 ثانیه ] [ جواد احمدی رند ]

[ نظرات() ]

الهی...

الهی!

الهی! تا با تو آشنا شدم از خلایق جدا شدم، در جهان شیدا شدم، نهان بودم پیدا شدم.

 الهی! همه شادی ها بی یاد تو غرور است و همه غمها با یاد تو سرور است.

 الهی! در دلهای ما جز تخم محبت مکار و بر جان های ما جز باران رحمت مبار.

 الهی! حاضری چه جویم؟ ناظری چه گویم؟

 الهی! چون با تو به تو امانم،همانا دان که نو مسلمانم.

 الهی! بنیاد توحید ما خراب مکن و باغ امید ما را بی آب مکن.

 الهی! ندانم که جانی یا جان را جانی، نه اینی نه آنی، ای جان را زندگانی، حاجت ما عفو است و مهربانی.

 الهی! تو غیب بودی و من عیب بودم، تو از غیب جدا شدی و من از عیب جدا شدم.

 الهی! گریخته بودم، تو خواندی، ترسیده بودم، بر خوان تو نشاندی، ابتدا می ترسیدم که مرا بگیری به عطای خویش، اکنون می ترسم که بفریبی به عطای خویش.

 الهی! از کشته ی تو خون نیاید و از سوخته ی تو دود، کشته ی تو به کشتن شاد و سوخته ی تو به سوختن خشنود.       

     الهی! آنچه بر سر ما آید، بر سر کس نیاید، دیده ای که به نظاره ی تو آیدهرگز باز پس نیاید.       

    الهی! نظر خود بر ما مدام کن و ما را بر داشته ی خود نام کن و به وقت رفتن بر جان ما سلام کن.

 الهی! اگر یک بار گویی: بنده ی من، از عرش بگذرد خنده ی من.

 الهی! آتش دوری داشتی، با آتش دوزخ چکار داشتی؟

 الهی! می پنداشتم که ترا شناختم، اکنون آن پنداشت و شناخت را در آب انداختم.

 الهی! به عزت آن نام که تو خوانی و به حرمت آن صفت که تو چنانی، دریاب مرا که می توانی.

 ... الهی
[ جمعه 17 دی 1395 ] [ ساعت 19 و 36 دقیقه و 46 ثانیه ] [ جواد احمدی رند ]

[ نظرات() ]

سلام از منطقه آزاد ماکو

سلامی گرم از هوای سرد و زمستانی آذربایجان...منطقه آزاد ماکو..بر سراسر سرزمین زیبایم 
 
مردمان خونگرم از هر رنگ ..زبان..

هم میهنانم در هر نقطه ای از جهان..

سلام وعرض ادبم را پذیرا باشید.


عذر مارا از مدتها تعطیلی پذیرا باشید.[ یکشنبه 12 دی 1395 ] [ ساعت 20 و 07 دقیقه و 34 ثانیه ] [ جواد احمدی رند ]

[ نظر دهید() ]

شب19..شب عاشقان..شب آسمانی های عاشورایی..شب کربلای شلمچه..

    

  24ساعت رویای عشق....

دیشب خواب شلمچه رادیدم .....اروندصغیر که انگارخشک شده بوداز پل نو تا..دژعراقیها...موانع چندلایه.که همان شب خط شکنان زیرپاگذاشته بودند...پلهای شناور مانده از آن سالها..لوله های فولادی که بی سنگران سنگر ساز ازآن پل فوری میساختند..کانال  ماهی ونهرجاسم....سنگرهای لانه موشی...پتروشیمی و....نخلستانهای بصره.....آن مسیر باریک زیر آتش که آن صبحدم حسین موجی مرندی .......وحتی آن جاهای شلمچه راکه من از انجادور بودم  ..ولی دررویا میدیدم...

ازدیروز این رویاتمام ذهنم راپر کرده بود..که این بعد28سال  چه رویایی بود؟......اماامشب یادم  افتادکه آری دیشب شب 19بود .کربلای شلمچه... شب تقدیر آسمانی ها بودازجنس  حاج حسن کسایی...غواصان گمنام..آسمانی های تمامی لشکریان اسلام...خصوصاعاشورا....گرامی باد یادونام  و راهشان..                                                                                                                                                               

  یادی از آن روزها

        روزهایی که سایزمان را با مقام . . . مدل ماشین . . . دارایی . . . و غیره اندازه نمی گرفتند ، شایستگی و صداقتمان را با واحد ریا و چاپلوسی و تظاهر

        وزن نمی کردند . . . وقت دیدار به جای پیشانی چشم به کفشهای رنگ و رو رفته مان نمی دوختند !

   سالهای  60تا65 ، خصوصاسال65 زمانی که افتخار حضور در رکاب سرداران بزرگی چون شهید حاج حسن کسایی ، شهیدمهندس دهقان ،شهید مهندس جعفرزاده . . . نصیبمان شده بود . . . هر وقت دلم تنگ می شد کمی آن طرف تر ازموقعیتمان می رفتم و چشم به تابلویی می دوختم که روی آن نوشته شده بود "قتلگاه یاران اباعبدالله از لشگریان عاشورا !"


 


ادامه مطلب

[ یکشنبه 20 دی 1394 ] [ ساعت 19 و 02 دقیقه و 54 ثانیه ] [ جواد احمدی رند ]

[ نظردهید() ]

عموی عزیزم:جناب آقای یعقوب احمدی رند

                  حیدربابا دونیا یالان دنیادی..اوغول دوغوب درده سالان دنیادی
        هرکیمسه یه هرنه وریب آلیبدی..سلیماندان.نوحدان بیرقوری آدقالیبدی.   

                                               انالله و اناالیه راجعون  

عموی عزیزمان جناب اقای یعقوب احمدی رند:
درگذشت جانگداز فرزندعریزتان ""حسین احمدی ""را تسلیت عرض نموده
وشریک غمتان هستیم.
خانواده محترم فروتن:درگذشت جانگدازفرزند عزیزتان""جواد فروتن""راتسلیت
 عرض نموده وبرایتان ازدرگاه خداوندمتعال صبرطلب می نماییم.

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1155212/1111.jpg

                         http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/386/1155212/120.jpg

[ دوشنبه 3 فروردین 1394 ] [ ساعت 02 و 53 دقیقه و 46 ثانیه ] [ جواد احمدی رند ]

[ نظردهید() ]

دیداری کوتاه امابه یادماندنی بابزرگمردی ازمردان جهانی سرزمینم por.dr.khodadost

پروفسور دکتر خدادوست


       http://upload7.ir/uploads//c58b33d94907ab4f24822c19de3dd10cddbba563.jpg ادامه مطلب

[ یکشنبه 21 دی 1393 ] [ ساعت 21 و 59 دقیقه و 14 ثانیه ] [ جواد احمدی رند ]

[ نظردهید() ]

دکترمهرداد شمشیری.فوق تخصص پیوندقرنیه.بیمارستان پروفسورخدادوست شیرازdr.shamshiri

           زندگی زیباست ای زیباپسند...زیبه اندیشان به زیبایی رسند
           آنقدرزیباست این بی بازگشت..کزبرایش ازجان هم بایدگذشت.
دکترشمشیری عزیز:  زبان وقلمم دربیان وارستگی.شایستگی .تخصص وانسانیت بی مثالتان عاجزاست.
مطلب بدون ویرایش ...           

                  http://upload7.ir/uploads//b5880183f263b902ef9ce5121eedf7d386323d7a.jpg


                  
                  

ادامه مطلب

[ شنبه 20 دی 1393 ] [ ساعت 23 و 13 دقیقه و 16 ثانیه ] [ جواد احمدی رند ]

[ نظردهید() ]

سفری دوباره به شیراز.

عکسها بزودی....
          http://upload7.ir/uploads//00503c8ee8ad2c6f4cd84588fb776a64c7b4b2a4.jpg
 
        

ادامه مطلب

[ یکشنبه 14 دی 1393 ] [ ساعت 23 و 31 دقیقه و 35 ثانیه ] [ جواد احمدی رند ]

[ نظرات() ]

روزگار معلمی در یکروز برفی93

[ چهارشنبه 12 آذر 1393 ] [ ساعت 21 و 43 دقیقه و 51 ثانیه ] [ جواد احمدی رند ]

[ نظردهید() ]

به یاد ......دیگرکسی مثل تونیست.

                          ...جان آسوده بخواب...

                 دیگر وجودت برایمان سنگینی نمیکند....


ادامه مطلب

[ شنبه 10 آبان 1393 ] [ ساعت 20 و 46 دقیقه و 37 ثانیه ] [ جواد احمدی رند ]

[ نظردهید() ]

تقدیم به انسانهای پاک و بی ریا

انسان هایی هستند که دیوار بلندت را می بینند ولی به دنبال همان یک آجرلق

میان دیوارت هستند که تو را فرو ریزند، تا تو را انکار کنند،تا از رویت رد بشوند.

مراقب باش...

دست روزگار هلت میدهد.ولی قرار نیست تو بیفتی.اگر بی تاب نباشی وخودت را

به آسمان گره زده باشی، اوج میگیری، به همین سادگی...

تو خوب باش.

حتی آدمهای اطرافت خوب نیستند...

تو خوب باش، حتی اگر همه از خوبی هایت سوء استفاده کردند...

تو خوب باش، حتی اگر جواب خوبی هایت را با بدی دادند...

تو خوب باش، همین خوبها هستند که زمین را برای زندگی زیبا می کنند.

زندگی رقص واژگان است،

یکی به جرم تفاوت تنهاست،

یکی به جرم تنهایی متفاوت،

تو خوب باش....
[ شنبه 26 مهر 1393 ] [ ساعت 23 و 55 دقیقه و 42 ثانیه ] [ جواد احمدی رند ]

[ نظردهید() ]

ازتاخیردر بروز رسانی مطالب در ماههای اخیر مناسفم.....

                                                                  خدایا......

 خدایا چگونه ترا بخوانم در حالی که من، من هستم(بااین همه گناه و معصیت)
 

 و چگونه از رحمتت ناامید شوم در حالی که تو، تو هستی(باآن همه لطف و رحمت)

 خدایا تو آنچنانی که من میخواهم....
                                    مرا نیز چنان کن که تو می خواهی....

                                     آمین یا رب العالمین

            http://upload7.ir/uploads//aaf8bf1a8898a99ffa4fb99ab9833b00dacd7ea8.jpg


[ شنبه 26 مهر 1393 ] [ ساعت 23 و 42 دقیقه و 12 ثانیه ] [ جواد احمدی رند ]

[ نظرات() ]